1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Sinh viên chính quy (có quốc tịch Việt Nam) đã và đang theo học tại các trường Cao đảng – Đại học trên địa bàn Hà Nội, có dộ tuổi từ 18 – 24.

2. CÁC VÒNG THI
Vòng 1: TUYỂN QUÂN ( Tôi tuyển dụng)
► 28/1/2015: Khởi động cuộc thi
► 6/3/2015: Workshop Kỹ năng viết CV và chia sẻ đam mê nghề nghiệp
► 12/3/2015: Kết thúc vòng 1
vong1

Vòng 2: DÀN TRẬN (Tôi phỏng vấn)
► 21/03/2015: Workshop Gặp gỡ nhà tuyển dụng
► 25/03/2015: Định hướng V2
► 29/03/2015: Vòng 2
Buổi sáng: Phỏng vấn Mentor
Buổi chiều: Teamwork ngoài trời
vong1

Vòng 3: TỐT THẮNG ( Tôi quyết định)
► 03/04/2015: Định hướng V3
► 12/04/2015: Chung kết
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Giải quyết tình huống
Phần 3: Tranh biện
vong1